Gurkha Variety Robusto 4PK – 52gr. – Cena za balenie – 44,90€